Complexe ledenwebsite met een frisse nieuwe look

Voor het 50-jarig bestaan lanceerde PICS Belgium in 2022 een nieuwe ledenwebsite. De look & feel werd vernieuwd en de usability verbeterd. De vraag: een heldere weergave van call to actions + een vernieuwd systeem voor lidmaatschappen en inschrijvingen van events. Onze oplossing: WooCommerce, Tickera en Teamleader met elkaar doen spreken met slimme API-koppelingen.

Portfolio Pics Belgium Motionmill-Learning Development homepagina vergelijking

 

Bezoek de nieuwe website van  picsbelgium.be

Koppeling tussen lidmaatschappen en events

Motionmill zette al eerder met succes complexe ledenwebsites op voor onder andere het Vlaams pleitgenootschap.
Die ervaring kwam bij PICS goed van pas.

De site werd functioneel herwerkt:

  • Zodat bezoekers zich gemakkelijk kunnen inschrijven voor een lidmaatschap een online betalen.
  • Zodat de gebruiker een automatisch bericht krijgt om zijn/haar lidmaatschap te vernieuwen wanneer het lidmaatschap vervalt na een jaar (gemakkelijk voor de beheerder van de site op vlak van administratie).
  • Ten slotte zal een bezoeker zich als ingelogde gebruiker gemakkelijk en snel kunnen inschrijven voor events en kunnen genieten van bepaalde voordelen op basis van hun lidmaatschap.

 

Het beheer van de deze functionaliteit is ook veel gebruiksvriendelijker voor de beheerders van de site dankzij een slimme integratie van WordPress, Woocommerce en Tickera. Hiervoor ontwikkelde we onze eigen plug-in oplossing. Bij een checkout worden persoonsgegevens automatisch aangepast:

  • Contacten in Teamleader worden toegevoegd of geüpdatet met de nieuwe informatie.
  • Ook op de deelnemingsformulieren van Tickera passen we dit toe.
  • Wanneer iemand bedrijfsgegevens ingeeft wordt die persoon in Teamleader gekoppeld aan het bijhorende bedrijf.
  • We valideren de gegevens op basis van het ingegeven emailadres en BTW-nummer. Er wordt gecontroleerd of een e-mailadres of BTW-nummer al bestaat. Zo ja dan passen worden de aangepaste gegevens geüpdatet, zo nee dan voegen we de nieuwe gebruikers of bedrijven toe.

Tickera logo

Onze favoriete plug-in voor webshops die tickets verkopen is Tickera. Het is een solide plug-in waarmee je tal van zaken gemakkelijk kan implementeren. Voor PICS werden producten uit WooCommerce gekoppeld aan de deelnemingsformulieren voor evenementen. Hiervoor gebruikte we onze eigen Motionmill plug-in oplossing. Zo lossen we de complexheid en tijdrovendheid waar de beheerders van de website mee te kampen hadden op.

Wil je een website die de aandacht trekt en je meer laat verkopen?

motionmill logo 2024 wit

Motionmill is jouw referentie voor webdesign in Antwerpen. We zijn experts in WordPress. Je website is de belangrijkste bouwsteen voor je online communicatie. Wij creëren je branding, ontwikkelen je website en zorgen er ten slotte voor dat je website gevonden wordt dankzij online marketing.

Motionmill